Kapitoly článku
 • Úvod
 • 1.1 Podstata autismu
 • 1.2 Příčiny autismu
 • 1.3 Stručná historie autismu
 • 1.4 Rozdělení a diagnostika
 • 1.5 Výskyt v populaci, rozdíly u pohlaví, rizikové faktory
 • 2. V čem se autismus projevuje
 • 2.1 Myšlení
 • 2.2 Chování
 • 2.3 Komunikace
 • 2.4 Sociální vztahy
 • 2.5 Intelekt
 • 3. Legislativa
 • 3.1 Deklarace práv mentálně postižených
 • 3.2 Charta práv osob s autismem
 • 3.3.1 Dávky důchodového zabezpečení
 • 3.3.2 Dávky nemocenského pojištění
 • 3.3.3 Dávky státní sociální podpory
 • 3.3.4 Dávky a služby sociální péče
 • 3.3.4.1 Dávky sociální péče
 • 3.3.4.2 Služby sociální péče
 • 4.1 Činnost sociálních pracovníků
 • 4.2 Činnost ostatních subjektů
 • 4.3 Činnost světových organizací
 • 4.4 Lékařská péče
 • 5. Výchova a vzdělávání autistů
 • 5.1 Speciálně speciální problém, a tedy i přístup pedagoga
 • 5.2 Integrace nebo segregace při vzdělávání?
 • 5.3.1 Předškolní zařízení
 • 5.3.2.1 Zvláštní a pomocné školy
 • 5.3.2.2 Speciální autistické třídy
 • 5.3.2.3 Zvláštní odborná učiliště a praktické školy
 • 5.4 Nápravné techniky – pedagogika a rehabilitace
 • 5.4.1 Terapie pevným objetím
 • 5.4.2 Terapie pomocí zvířat
 • 5.4.3 Muzikoterapie a taneční terapie
 • 5.4.4 Projekt Portage
 • 5.4.5 Od chirofonetiky ke znakové řeči
 • 5.4.6 Facilitační komunikace
 • 5.4.7 Program Teacch
 • 5.5 Co je opravdu nutné aneb kapacita každého autisty je omezená
 • 5.6 Rodina a její péče o autistické dítě
 • 5.7 Jak vychovat „nevychovatelné“ dítě?
 • 6. Kazuistiky a jejich východiska I.díl
 • 6. Kazuistiky a jejich východiska II.
 • 6. Kazuistiky a jejich východiska III
 • Zamyšlení
 • Závěr
 • Použitá literatura a www servery

          OSN ji přijalo v roce 1971 a “stala se důležitým podkladem pro zavádění, revizi, inovaci nebo modernizaci péče o mentálně postižené na celém světě.”

  Sedm základních článků Deklarace:

  • Mentálně postižení mají v maximální možné míře stejná práva jako ostatní lidé.
  • Mentálně postižení mají právo na odpovídající lékařskou péči a na léčení, jakož i na takové vzdělání, přípravu, rehabilitaci a výchovu, které jim umožní maximálně rozvinout své schopnosti a kapacitu.
  • Mentálně postižení mají právo na ekonomickou jistotu a přiměřenou životní úroveň. Mají právo vykonávat produktivní práci nebo jakékoliv jiné smysluplné zaměstnání v maximální míře svých možností.
  • Mentálně postižení mají právo žít ve vlastní rodině nebo u pěstounů a podílet se na různých formách veřejného života. Rodinám, v níž postižení žijí, by měla být poskytována náležitá pomoc. Je-li nezbytná ústavní péče, měla by být poskytována v prostředí a v podmínkách blížících se normálnímu životu.
  • Mentálně postižení mají právo na kvalifikovaného poručníka k ochraně své hmotné i duchovní existence a zájmů.
  • Mentálně postižení musí být chráněni před vykořisťováním, ponižováním a zneužíváním všeho druhu.

          Mentálně postiženým mohou být některá či všechna práva omezena či odebrána, pokud nejsou schopni vzhledem k závažnosti postižení svá práva využívat smysluplným způsobem. Řízení o tom musí obsahovat patřičné právní záruky proti všem formám porušení zákona. Dále se musí zakládat na zhodnocení ze strany kvalifikovaných odborníků, musí být předmětem periodické revize i práva na odvolání k vyšším orgánům.

  na začátek článku